Dinatek

Facebook LinkedIn Novetats

Reeducació del sòl pelvià

Bàrbara Rodríguez Blanco

Què és el sòl pelvià?

El sòl pelvià constitueix un complex d’estructures musculars, fàscies, aponeurosis, vasos, nervis i orificis que formen una unitat anatòmica i funcional. Per tal que aquesta estructura anatòmica funcioni correctament, els seus músculs han d’estar preparats per actuar tant per mantenint un to muscular basal com per reaccionar davant de sol · licitacions urgents i ràpides. A l’estar situats a la part inferior de la cavitat pèlvica, aquests músculs realitzen la seva acció de forma sempre antigravitatòria, això implica que han d’estar especialment dotats per suportar càrrega.

Per tant, la integritat del sòl pelvià té un paper fonamental en el manteniment de les vísceres pèlviques, en els mecanismes de continència i en l’activitat sexual;  la disfunció del sòl pelvià podrà donar lloc a prolapse genital, incontinència urinària, fecal, de gasos i alteracions sexuals.

Factors de risc que debiliten en sòl pelvià

La dona disposa d’una diversitat hormonal i estructural molt més complexa que l’home. Aquest fet condiciona clarament l’alt índex de risc a patir, tant episodis ocasionals com permanents, d’alteracions pèlviques. Les tres principals causes d’aquests trastorns són l’embaràs, el part i la menopausa ja que hi ha molts alts i baixos hormonals i variacions en la fisonomia  del cos de la dona, algun d’aquests canvis poden ser permanents.

A més d’aquestes tres principals causes hi ha altres (herència, tabaquisme, tos crònica, cirurgia, restrenyiment, obesitat i pèrdua de l’esquema corporal) que també podrien generar trastorns en la nostra zona genital.

Quins trastorns poden produir

Els trastorns més coneguts i amb més incidència en la dona són les incontinències urinàries. Hi ha tres tipus de incontinències, les d’esforç, les d’urgència i les mixtes, depenent de l’origen del problema. A més d’aquest tipus de incontinències també trobem un altre tipus de patologies com els prolapses (despreniment de les vísceres internes a través de la vagina) o els trastorns sexuals.

Tots ells generen en la dona alteracions psicològiques i socials molt importants que habitualment generen tabús fins i tot entre la parella.

Quin és el seu tractament

És molt important la prevenció d’aquest tipus de trastorns sobretot per la complexitat estructural. Si es pateix qualsevol dels factors de risc és molt important una bona valoració per poder realitzar una taula d’exercicis específics per evitar els possibles trastorns.