Dinatek

Facebook LinkedIn Novetats
Rehabilitació Neurològica (Mètode Perfetti)

Rehabilitació Neurològica (Mètode Perfetti)

Judith Soler Moliner

Què és?

El mètode Perfetti no consisteix en una simple tonificació muscular sinó que té en compte com s’organitza el moviment a nivell cerebral. Per recuperar el moviment és necessari activar els processos cognoscitius que s’encarreguen d’aquesta organización.

S’anomenen processos cognoscitius a la percepció, l’atenció, la memòria, el llenguatge, la imatge motora i el raonament.

Els principis bàsics de la teoria neurocognoscitiva són els segments:

• El cos és considerat com una superfície receptora d’informacions.
• La recuperació es considera una modalitat d’aprenentatge que es realitza en situació patològica.
• El moviment és un medi per conèixer el món que ens rodeja.

Què tracta?

Per aprendre de nou a moure’s correctament, es treballen diferents sensibilitats del cos (tacte, moviment de les articulacions, pressions, pes,…) pel correcte moviment. Durant els exercicis, el pacient ha de prestar atenció a les informacions del cos (somestesis) sense utilitzar la vista.

La Imatge Motora

La imatge motora es refereix a la percepció del cos, a les sensacions que provenen del cos.
Podríem dir que la imatge motora és la capacitat de representar-se mentalment una acció sense executar-la. Es tractaria d’imaginar que realitzem un moviment amb les sensacions reals que tenim al fer aquest moviment però sense que hi hagi cap contracció muscular.
Quan nosaltres imaginem el moviment amb les sensacions reals que acompanyen a aquest moviment, a nivell de còrtex cerebral s’activen les mateixes àrees, el mateix circuit responsable de moure’ns així. És a dir, trobarem en el nostre cervell la manera correcta de fer aquest moviment.
Per tant, com a conclusió, treballarem la imatge motora per recuperar la funció.