Dinatek

Facebook LinkedIn Novetats
Hipertèrmia

Hipertèrmia

És un sistema d’alta freqüència que produeix un increment tèrmic intern i localitzat en el lloc de l’aplicació. S’aplica mitjançant un electrode mòbil. Es generen una sèrie d’efectes com són la vasodilatació, augment de la circulació arterial, augment de l’oxigenació i disminució de l’acidesa dels teixits tractats. Hi ha també un augment de drenatge venós i una reabsorció de productes de metabolisme i reducció de l’edema. Tot això repararà el teixit lesionat.

Especialment indicat en dolors osteoarticulars i musculars, en tendinitis i hèrnies discals.